Behöver du plats för kupor?

Det kom ett mail till föreningen:

Hej
Jag är kassör i Alvikens Tomtägarförening på Adelsö. Jag undrar om ni känner till om någon biodlare önskar mark/område att ställa ut bisamhällen?

Alviken är ett område med 38 fastigheter, både sommarhus och fast boende.  Alviken är tidigare Stenby Säteris fruktodling och trädgård. Här finns väldigt många fruktträd och många odlare av grönsaker och blommor och i trädgårdarna runt i kring finns mycket ängsblommor.

Vi i styrelsen har påbörjat ett miljötänk för  våra pollinerare och då vi även har hand om skötsel av vägar och dikeskanter, så har vi slutat slå dikeskanterna tills försommarblommorna slagit ut. Vi har även ett pågående projekt med lie-slagning av gemensam tomtmark, för att försöka magra ur jorden och få fler ängsblommor. Tanken är att vi ska försöka inkludera fler vägföreningar på Adelsö i detta tänk framöver. Vår tomtägarförening har ganska mycket gemensam tomtmark och vi har bl.a. ett område med lövskog/äng där vi har en matta av blåsippor på våren, som vi tänkte kunde passa med en eller flera bikupor.


Om ni känner till någon som har behov av att ställa ut bikupor skulle vi bli väldigt glada att kunna erbjuda mark.
Tack på förhand! // Kicki Eriksson 072-173 40 96