Bigårdsmöte 7:e augusti

I dag har vi plockat ur de sista 12 ramarna som var färdiga för slungning. De som ännu inte
var täckta satte vi ner i yngellådorna och tog bort mörka, tomma ramar. Det fanns ca 5 yngelramar i båda kuporna och ganska många drönare kvar.

Vi lade på en trasa med myrsyra till varje samhälle och satte på en hink Bifor på varje. Innan
vi satte på Biforhinkarna fick de rinna av, upp och ner, över en annan hink tills det slutade
rinna. Då blev inte bina så blöta.

Vi kollade också nedfall, såg bara enstaka, men det fanns också tvestjärtar som ju lär äta
döda varroakvalster…..

Vi talade också om observationskupan, hur gör vi med den? Vi bestämde oss för att Len ska
skicka en förfrågan om någon i föreningen behöver en drottning.

En trevlig biträff, vi blev 9 personer idag!