Slåbärsblommor. Fotograf Mats Andersson. Stenhamra, Färingsö, Ekerö. www.bubbelbubbel.se

Behöver du en plats för bin?

Jag fick ett samtal från en man som har en stor tomt på 6000 kvadratmeter i Tureholm, Färingsö. Det låter som en perfekt uppställningsplats. Är du intresserad? Kontakta honom isåfall: Han heter Lasse Storholm. Han mailadress är lars@fridaholm.se och hans telefonnummer är 0700955980. Adressen är  Tureholmsbacken, Färingsö.  

Mälaröarnas biodlarförening, Ekebyhovs slott. Fotograf Mats Andersson Stenhamra, Färingsö, Ekerö, www.bubbelbubbel.,se

Biodlarmöte 6/5

Vi hade möte i föreningsbigården den 6:e maj i strålande försommarväder. Vi gick igenom våra tre samhällen och tog skakburksprov på bina. Endast ett varroakvalster hittades. Samhällena kändes pigga och fina. Det svagare samhället fick en till yngelrumslåda och de två starkare samhällena fick en varsin skattlåda ovanpå ett spärrgaller. Vi konstaterade att vi behöver fler skattlådor. Reine och Helena …

Bisurr i början av maj

Hej alla Mälaröbiodlare. Så här i början av maj är det dags att sätta på skattlådorna. Om du vill och om samhället känns starkt, kan du sätta på två skattlådor direkt. Om du vill använda spärrgaller eller inte, är egentligen en smaksak. Med spärrgaller vet du alltid att du inte har pollen och yngel i honungskakorna. Du vet också var …

En mycket viktig pusselbit

Fem dagar efter att jag lämnade in biproverna till vår bitillsyningsman, kom ett brev med rapporten från SLU. Det visar sig att åtminstone  i min bigård, är det inte nosema som är problemet, utan en sjukdom som heter Deformed Wing Virus. Sånt här har man ju läst om i bitidningarna, men det är inte förrän man själv är drabbad som …

Oxalsyraförångning mot varroa

Åke E har byggt två oxalsyraförångare som går att låna hos honom. Han skriver så här: Rökning med oxalsyra var mycket effektiv i min bigård i höstas. Första veckan efter behandlingen föll kvalster i tusental. Efter två behandlingar föll 1 till 3 kvalster under en vecka två månader senare. Nu har jag två rökare för 12V batteri. Min tanke är att intresserade inom föreningen …

Verktyg för biodling. Foto: Mats Andersson, Stenhamra, Färingsö. www.bubbelbubbel.se

Bisurr slutet av april

Hej alla Mälaröbiodlare. Här kommer lite bisurr för slutet av april.   Bisäsongen närmar sig och om dina bin har klarat vintern är det bara att gratulera. Nu är det viktigt att du har dina grejer klara. Handskar och bidräkt och alla dina andra biodlingsverktyg ska vara hela och rena. Skattlådorna ska vara förberedda och spärrgallren också om du använder …

Bikupa vid Mälaröbiodlarnas föreningsbigård vid edkebyhovs slott. Foto: Mats Andersson, Stenhamra, Färingsö www.bubbelbubbel.se

Mälaröbiodlarna i pressen

Mälarö tidning hade hört att bina dör och uppmärksammade detta i en artikel. Läs hela artikeln här.

Biodling. Fotograf Mats Andersson, Stenhamra, Färingsö, Ekerö. www.bubbelbubbel.se

Bimöte 22:a april

Vi städade bort de tre samhällen som dött under vintern. Biprover togs av vår bitillsyningsman Anita Persson. Proverna kommer att skickas till SLU för analys.   Åke E visade en varroaförångare som han byggt. Oxalsyraförångning är en lovande metod som vi ska lära oss mer om under året. Läs mer om den här och här.   Vi noterade följande om …

Möte med Mälaröbiodlarna vid Ekebyhovs slott med bisjukdomskonsulent Preben Kristiansen från SBR. Fotograf Mats Andersson www.bubbelbubbel.se.

Preben Kristiansen besöker oss i juli

Preben Kristiansen har meddelat att han besöker vårt föreningsmöte den 29/7 för att berätta om bisjukdomar. Boka i kalendern för att komma och lära dig mer och ställa frågor.

Rökpust biodling på Mälaröarna. Foto: Mats Andersson, Stenhamra www.bubbelbubbel.se

Biodlarmöte 8/4

Det blev en fin vårdag för årets första möte i föreningsbigården. Tyvärr visade det sig att många samhällen har dött under vintern. Vår föreningsbigård är också drabbad. Kuporna 1, 3 och 4 var döda och de övriga tre upplevde vi som svaga. Kuporna 2 och 6 kändes lätta, så de fick foder dagarna efter mötet. Vi har även satt in …