Len, Åke  och Anita gjorde varoakontroller med florsocker endast smärre varroa upptäcktes, max 5-6 per kupa.

I kupa 3 lades spärrgaller efter två lådor, tidigare låg spärrgallret på låda 3. Bina sopades sakta ner från låda tre till låda två i kupa 3.

Samhällena är allt från starka till svaga. Har något svärmat? Framför kupa 1 låg en stor mängd döda bin.  Vi undrade förstås varför. Röveri?

Sedan hade vi en trevlig fikastund och kunde sitta kvar i bigården på sofforna utan att bli attackerade. Honung för slutskattning finns främst i kupa 1.

Det var svårt att bedöma i dagsläget om alla är invintringsbara – det fanns dock mycket täckt yngel i några kupor.

Vid tangentbordet: Anita