Program 2018

Mälaröbiodlarnas program för 2018

Under våren och sommaren har vi som vanligt regelbundna träffar i vår föreningsbigård i Ekebyhovsparken på Ekerö. Man behöver inte vara medlem för att komma. Alla är välkomna. I år träffas vi nedanstående datum, alltid klockan 15.00

 • 8 april. Vi kollar överlevnad, rengör bottnar och gör en varroabehandling med Apiguard.
 • 22 april. Vi testar för varroa med florsockerprov och sätter på skattlådor om tiden är mogen för det.
 • 6 maj. Genomgång av samhällena och koll av yngelklotet. Vi byter ut dåliga ramar i yngelrummet.
 • 20 maj. Vi kollar svärmtendens, spärrgaller på och skattlåda.
 • 3 juni. Koll av svärmtendens. Vi gör avläggare och befolkar observationskupan.
 • 17 juni. Svärmkontroll. Eventuellt skattning.
 • 1 juli. Eventuellt byte av någon drottning. Spärrgaller ned ett steg.
 • 15 juli. Vi kollar efter yngelröta och varroa.
 • 29 juli. Preben Kristiansen, bisjukdomskonsulent på SBR, besöker vårt möte för att informera om bisjukdomar. Kontroll av alla samhällen inför slutskattning och varroabehandling.
 • 12 augusti. Slutskattning, varroabehandling och fodring. Avslutning av säsongen.
 • 30 september. Cafédag på Ekebyhovs slott.

Flygande bin framför bikupa. Foto: Mats Andersson, Stenhamra. http://www.bubbelbubbel.se