Årsmöte 2019

Louise Nilsgard fotograf Mats Andersson, Stenhamra, www.andersson.photo

Den 17:e november hade vi årsmöte. Efter mötet fick vi höra på ett mycket intressant föredrag om honung och hälsa av föreläsaren Louise Nilsgard. Vi har fått två dokument av Louise – dels hennes bilder från föredraget och dels en receptsamling. Ni kan ladda ner båda här nedanför.