Under säsongerna 2015-2016 har vi drivit ett experiment med en topplistkupa (“top bar hive” på engelska). Det här är en enklare form av kupa som saknar ramar. Istället består innertaket av lister där man kan sätta en trekantslist som guide för bina att börja bygga sina kakor på. Vi har stället valt att sätta dit remsor av vax.

Topplister

Kupan har nätbotten. Eventuellt kommer vi att minska bottenytan under vintern.

Nätbotten  Nätbotten top bar hive

Vår “handy-man” Len Lockhurst har byggt kupan från ritning som vi hittade på nätet. Här sätter Len bottennätet på plats:

Len Lockhurst spikar fast bottennätet på vår topplistkupa

Och nu är den klar. På mötet den 14:e juni ska kupan befolkas med bin.

Top bar hive in Sweden

Foto: Mats Andersson

Efter två veckor hade bina byggt ut fem vaxkakor. Ytterligare två veckor senare var sju kakor utbyggda och samhället hade gott om yngel. Detta trots att det har varit kallt och regnigt under i stort sett hela perioden.

Top bar hive. Bars with comb, brood and bees.

Foto: Mats Andersson

Vid nästa genomgång, den 26/7, hade samhället byggt ut nio kakor och det var väldigt mycket yngel.

Topplistkupa biodling

Foto: Mats Andersson

Vid årets sista möte i föreningsbigården, hade samhället byggt ut 15 ramar. Vi fick klura lite på hur vi skulle ge dem Bifor. Nu kommer vi göra en skiva som är fyra topplister bred och har ett hål där vi ställer en Bifor-hink. En extra sarg bildar en mellanrum där hinken får plats under taket.