Fodring av bin

De vanligaste frågorna från biodlare gäller fodring av bin. Vi har samlat de vanligaste frågorna på den här sidan.

Fodring på våren och sommaren

Hur stödfodrar man ett samhälle som har lite foder kvar efter vintern?

Ge dina bin sockervatten (50/50 socker och vatten) eller Bifor om du har. Det är viktigt att du fodrar ordentligt. Ge gärna samhället fyra kilo socker. Om våren blir kall och/eller regnig kan det dröja innan bina hinner dra in eget foder. Du kan även ge samhället foderdeg som finns att köpa i redskapshandeln.

Hur fungerar stödfodring för att göra ett samhälle starkt?

Man simulerar ett drag genom att mata bina och kan på så vis hålla äggläggningen uppe, åtminstone i teorin. Bina behöver även protein och det får de från pollen. Det är inte lika lätt att fodra med pollen. Man ska också tänka på att om man försöker förstärka samhället så kan det öka risken för att det svärmar längre fram.

Kan man fodra samhället med skattlådor på?

Man kan, men det är inget vi rekommenderar. Bina kan lägga fodret i skattlådorna och då är det inte honung du slungar.

Kan man fodra med honung?

Ja, men det ökar risken för röveri. Om du ger honungen till bina för att det är något fel på den, så är det säkert bättre att fodra med socker istället.

Fodring på sensommaren och hösten

När draget är slut ger vi samhällena foder som ska räcka över hösten, vintern och våren.

Hur vinterfodrar man ett samhälle?

Du kan köpa färdigt foder, Bifor, eller blanda eget sockervatten (50/50 socker och vatten). Var inte snål med fodret. Vi rekommenderar 1,5 Bifor-hink eller 16 kilo socker per samhälle. Här på Mälarörna tar draget oftast slut i mitten av juli, så månadsskiftet juli/augusti är en bra tidpunkt för att påbörja vinterfodringen.

Man vill att fodret ska sitta överst i kupan under vintern. Om bina har mycket yngel kvar vid invintringen, är det en bra idé om man flyttar ner ynglet i den undre yngelrumslådan och ser till att bina har tomma ramar i den övre lådan att lägga fodret i.

Fodring på vintern

Att fodra bina på vintern har dykt upp i diskussioner någon enstaka gång, men det är inget vi rekommenderar. Om man behöver fodra på vintern, har man gjort ett rejält misstag på sensommaren. På vintern ska bina sitta i vinterklot och vara ostörda.