Varroabehandling med myrsyra

Myrsyrabehandling är en av de metoder man har att välja för att bekämpa varroakvalster. Det finns redan en väldigt bra instruktion om detta av Preben Kristiansen, men jag tog mig friheten att göra en förenklad version med lite egna bilder. Myrsyrabehandling utförs på sensommaren, efter att den sista honungen har skördats. Behandlingen bör göras så tidigt som möjligt, för att ge bina bästa möjliga förutsättningar att ha friska bin med få kvalster inför vintern. Här på Mälaröarna har vi sällan sent drag. Man kan i regel skörda sista honungen runt månadsskiftet juli-augusti och göra myrsyrabehandlingen direkt i samband med detta. Ju tidigare, desto bättre.

Det här behöver du

Behandling av bisamhällen mot varroakvalster med myrsyra. Fotograf: Mats Andersson, Stenhamra, www.bubbelbubbel.se

Utspädning av myrsyra

Myrsyran som du behandlar med ska vara 60%. När du köper myrsyra i redskapshandeln, är den oftast 85%. Du behöver alltså späda ut myrsyran med vatten för att få rätt koncentration. Var utomhus när du gör detta. Viktigt – vid blandning av syra och vatten häller man alltid syra i vatten (SIV) för att undvika kraftiga kemiska reaktioner. För att få fyra deciliter 60% myrsyra, som räcker till 6-10 samhällen, beroende på om du behandlar uppifrån eller nerifrån, blanda så här: 1,2 dl vatten (120 ml) blandas med 2,8 dl (280 ml) 85% myrsyra Använd din doseringsspruta för att få exakt mängd av vätskorna. Har man en exakt våg, kan man använda den. 120 gram vatten och 342 gram 85% myrsyra (1 ml myrsyra väger 1.22 gram). Behandling av bisamhällen mot varroakvalster med myrsyra. Fotograf: Mats Andersson, Stenhamra, www.bubbelbubbel.se Märk flaskan/burken så att det inte sker en olycka i framtiden. Förvara den på ett säkert ställe där barn och djur inte kan komma åt den. Behandling av bisamhällen mot varroakvalster med myrsyra. Fotograf: Mats Andersson, Stenhamra, www.bubbelbubbel.se

Rätt temperatur

Det är viktigt att det inte är för varmt eller kallt när du behandlar. Temperaturen ska vara över 15 grader och under 25 grader.

Behandling uppifrån

Vid behandling uppifrån, lägger du en disktrasa ovanpå ramarna i översta lådan. Trasan ska vara torr. Om samhället sitter i två eller fler lådor, spider du 40 ml av myrsyralösningen på disktrasan. Om samhället sitter på endast en låda, så använder du 20 ml myrsyralösning. Stäng kupan och observera bina en stund. Om dom rusar ut ur kupan – ta bort disktrasan och gör om behandlingen vid en tidpunkt när det är svalare väder. Lägg in ett varroagaller på kupans botten, så att du kan se effekten av behandlingen. Behandling av bisamhällen mot varroakvalster med myrsyra. Fotograf: Mats Andersson, Stenhamra, www.bubbelbubbel.se Efter två dygn tar du bort disktrasan. Om du inte gör det, kommer bina att kitta fast och/eller tugga sönder den så att du får skräp i hela kupan. Om du inte har en spruta, använd ett matskedsmått (15 ml) och ett teskedsmått (5 ml).

Behandling underifrån

Om du har en botten på kupan som tillåter att du skjuter in ett varroagaller genom flusteröppningen, kan du behandla underifrån. Här använder du 60 ml myrsyralösning för ett samhälle på två eller flera lådor och 30 ml om samhället sitter i en låda. Lägg disktrasan på botten av ett varroagaller och sprid myrsyralösningen på trasan. Lägg på gallret och skjut in det genom flusteröppningen. Här kommer inte bina åt trasan, så det är inte lika angeläget att få ut den, men du bör ändå räkna nedfallet efter 2-3 dagar. Behandling av bisamhällen mot varroakvalster med myrsyra. Fotograf: Mats Andersson, Stenhamra, www.bubbelbubbel.seBehandling av bisamhällen mot varroakvalster med myrsyra. Fotograf: Mats Andersson, Stenhamra, www.bubbelbubbel.se Även här ska du observera bina en stund. Om dom rusar ut ur kupan – ta bort disktrasan och gör om behandlingen vid en tidpunkt när det är svalare väder.

Kolla nedfallet

Efter några dagar, tar du ut varroagallret och uppskattar antal nedfallna kvalster. Om antalet är över 1000, ska du upprepa myrsyrabehandlingen inom två veckor. Om du har ett stort antal nedfallna kvalster, kontakta våra bitillsyningsmän för att få  hjälp. Risken finns att dina samhällen sprider varroa till andra biodlare.

Vad händer sen?

Du bör komplettera myrsyrabehandlingen med en oxalsyrabehandling under senhösten. Det kommer att finnas instruktioner för det här på hemsidan i god tid innan det är dags för det.

Om olyckan är framme

Slarva inte med handskar och skyddsglasögon och se till att inga barn eller husdjur finns i närheten när du hanterar syran. Vid stänk i ögon – skölj omedelbart med vatten i 15 minuter och uppsök läkare. Vid stänk på hud eller kläder, skölj omedelbart med vatten.