Mälaröbiodlarnas program för 2024

Under våren och sommaren kommer vi att ha ett antal träffar i vår föreningsbigård i Ekebyhovsparken på Ekerö. Man behöver inte vara medlem för att komma. Alla är välkomna. I år träffas vi nedanstående datum, alltid klockan 15.00

  • 24 mars. Bihusesyn och Vårkontroll. Vi kollar överlevnad, rengör bottnar och bedömer samhällenas styrka.
  • 21 april. Vi testar för varroa med florsockerprov och sätter på skattlådor om tiden är mogen för det.
  • 05 maj. Genomgång av samhällena och koll av yngelklotet. Vi byter ut dåliga ramar i yngelrummet.
  • 19 maj. Koll av svärmtendens, spärrgaller på samt skattlåda.
  • 02 juni. Svärm- & varroakontroll. Vi gör avläggare och befolkar observationskupan.
  • 16 juni. Svärm- & varroakontroll och eventuell skattning
  • 30 juni. Eventuellt byte av någon drottning. Varroakontroll
  • 14 juli. Vi kollar efter yngelröta och varroa.
  • 18 augusti. Slutskattning, varroabehandling och fodring.
  • November/december oxalsyrebehandling