Storskalig slungningsfabrik i Texas: 

Arbete med vax: