Januari

Februari

Styrelsemöte.
Planera och publicera årets bigårdsträffar.
Förbered ramar och vax till föreningsbigården.

Mars

Städa bort eventuella vinterdöda samhällen.

April

Kontroll av myrangrepp.
Myrr i gräset om nödvändigt.
Vårkontroll och eventuellt byte av botten.
Varroakontroll och myrsyrabehandling om nödvändigt.
Ta fram föreningens lånebidräkter.
Ställ fram svärmfångstkupa.
Planera slungning av föreningsbigårdens honung
Beställa burkar till föreningens honung.

Maj

Skattlådor och spärrgaller på.
Boka lokal för årsmötet.
Befolka observationskupan.
Styrelsemöte.
Drönarramar in i kuporna.
Regelbunden kontroll av varroa, drönarvaxutskärning, behov av utrymme och svärmtendens.

Juni

Beställ vinterfoder.
Köp myrsyra och oxalsyra inför augustibehandling.
Sälj avläggare från föreningsbigården.
Skörd och slungning.

Juli

Skörd och slungning.
Slå ihop eventuella svaga samhällen.
Avveckla observationskupan.

Augusti

Ställ undan svärmfångstkupa.
Slutskörd och slungning
Vinterfodring.
Flusterförminskare på kuporna.
Myrsyrabehandling och/eller oxalsyraförångning.
Sortera ut svarta och dåliga ramar för ursmältning
Ta hem föreningens lånebidräkter.
Styrelsemöte
Boka föreläsare till årsmötet
Inventering av material och inköp av vad som fattas
Förberedelser för cafédagen.

September

Cafédagen.
Mussäkra botten och öppna nätdelen.

Oktober

Bokslut och revision.
Förberedelser och kallelse till årsmötet
Upprätta en budget för året.

November

Årsmöte
Varroabehandling med oxalsyradroppning

December