Utrustning

Jag har nyligen avslutat min verksamhet med biodling. Därför vill jag sälja min utrustning till någon intresserad.
Jag säljer bl.a. Bikupor med bottnar och ramar. Manuell honungsslunga och bord för rensning av ramar. Det är en hel del verktyg och bi overaller. Jag har två bord för uppställning av kupor.
Lennart
08 560 447 40

Bisamhälle

Ett bisamhälle med en drottning från 2020. Kontakta Katri Pethman, email: ecokrea@hotmail.com (2021-06-09)

Avläggare

Två avläggare med äggläggande drottning. Charlotta Josephson, Sättra gård, Adelsö. Email: charlotta@dogplanet.se (2021-06-07)

Vaxmellanväggar

Vaxmellanväggar i 3/4 Langstroth-format säljes. Email: mats@malarobiodlarna.se (2021-06-07)