Välkommen till Mälaröarna

Karta över Mälaröarna med vår föreningsbigård och vårt renparningsområde markerade
Mälaröarna. Källa: Google maps

Mälaröarna ligger i Mälaren, väster om Stockholm. De största öarna är Lovö, Färingsö, Ekerö och Adelsö. Här finns även Kärsön och Björkö, som är mest känd för att handelsplatsen Birka fanns här på vikingatiden. Vår föreningsbigård ligger vid Ekebyhovs slott på Ekerö (röd markering). Vårt renparningsområde ligger på Munsö, som är Ekerös norra del (markerat med grönt).