Här är en metod att förhindra svärmning som jag lärde mig av yrkesbiodlaren Sten Tegfors i Hedemora.

Utgångsläge. Vi hittar drottningceller i yngelrummet. Nu ska vi åtgärda det.

Vi placerar en ny botten bredvid kupan. Sen lyfter vi ner skattlådorna på vår nya botten.

Vi tar bort spärrgallret och lyfter över en ram med öppet yngel till skattlådan.

Sen sätter vi på taket. Här är det mycket viktigt att man sätter på taket så att det bildas ett fluster bakåt. Detta förutsätter att du har tak av Nacka-typ, med lister runt tre av takens kanter. Om du inte har det, lägg trälister runt tre av takets kanter, så att taket blir en en provisorisk botten.

Vi lyfter på yngelrumslådorna och sätter sedan på ett till tak överst.

Till sist skjuter vi kupan i läge där den stod när vi började.

Bilden visar kupan från sidan. Här lämnar vi samhället en vecka. Alla flygbin lämnar yngelrummet i den nya övre utgången och återvänder in i den vanliga ingången som dom är vana. Yngelrummet töms därför på flygbin. Här blir bara unga ambin och drottningen kvar. I den undre delen blir det bara flygbin. Vi har skapat två samhällen som är väldigt obalanserat sammansatta. Ett samhälle svärmar inte med bara ungbin eller med bara flygbin.

Flygbina fortsätter samla honung och vi slipper förlora hälften av bina i en svärm.

Efter en vecka upprepar vi omflyttningen, fast baklänges, och återställer samhället precis som det stod innan. Nu är binas svärmstämning hävd.

Så vad händer nu, undrar du säkert. Om det fanns drottningceller i yngelrummet, är det mest troliga att bina har rivit dom. Bina kan säkert börja förbereda svärmning igen, men i regel har man nu passerat den tid på året då bina svärmar. Vi har löst det akuta problemet – vi har alla bin kvar, vi har fått in honung och vi har framför allt sluppit det krångel som det kan innebära att fånga in en svärm.

Men grundproblemet kvarstår – vi har en svärmbenägen drottning i kupan eller i undantagsfall hennes avkomma, som troligen också bär på svärmbenägenhet. I vilket fall som helst, bör drottningen bytas mot en ny som avlats med urval på svärmtröghet.