Här är en metod att förhindra svärmning som jag lärde mig av yrkesbiodlaren Sten Tegfors i Hedemora.

Utgångsläge. Vi hittar drottningceller i yngelrummet. Nu ska vi åtgärda det.

 

Vi placerar en ny botten bredvid kupan. Sen lyfter vi ner skattlådorna på vår nya botten.

Vi tar bort spärrgallret och lyfter över en ram med öppet yngel till skattlådan.

Sen sätter vi på taket. Här är det mycket viktigt att man sätter på taket så att det bildas ett fluster bakåt.

Vi  lyfter på yngelrumslådorna och sätter sedan på ett till tak överst.

Till sist skjuter vi kupan i läge där den stod när vi började.

Bilden visar kupan från sidan. Här lämnar vi samhället en vecka. Alla flygbin lämnar yngelrummet i den nya övre utgången och återvänder in i den vanliga ingången som dom är vana. Yngelrummet töms därför på flygbin. Här blir bara unga ambin och drottningen kvar. I den undre delen blir det bara flygbin. Vi har skapat två samhällen som är väldigt obalanserat sammansatta. Ett samhälle svärmar inte med bara ungbin eller med bara flygbin.

Flygbina fortsätter samla honung och vi slipper förlora hälften av bina i en svärm.

Efter en vecka upprepar vi omflyttningen, fast baklänges, och återställer samhället precis som det stod innan. Nu är binas svärmstämning hävd.