Oxalsyraförångning mot varroakvalster

Användning av timerstyrd oxalsyraförångare mot varroakvalster

Oxalsyrarök är obehaglig och skadlig för oss. Bina tycks inte bry sig, men kvalster dör i massor. Välj en dag utan stark vind för behandlingen, dels för att oxalsyra inte ska blåsa på dig, dels för att ångan ska stanna bättre och sublimera inne i kupan. Oxalsyran påverkar inte kvalster i täckt yngel men har effekt i 14 dagar, så kvalster som kryper ut den tiden slås ut.
Förångaren är automatisk, så du har god tid att gå ifrån och slippa utsätta dig för röken.

Föreningens medlemmar kan utan kostnad låna utrustning för rökning inklusive batteri hos Åke e, Tureholmsvägen 79 i Skå (2km från Svanhagen).

Du behöver

 • förångaren
 • 12 V blyackumulator
 • oxalsyra (kristaller dihydrat finns i färghandel)
 • ett kryddmått 1 ml = 1/4 tsk
 • skumplast, tygstycken el dyl att täta öppningar
 • skyddshandskar av gummi eller plast (fuska inte, du kan få svårläkta sår)
 • skyddsglasögon och skyddsmask (vid måttlig vind och förnuftig försiktighet behöver du kanske inte glasögon och mask, men det är ditt eget beslut)

Förångningen är mest effektiv om ångan får stiga upp genom kupan. Det lär fungera också om man behandlar uppifrån, men det har jag inte provat.
Förångaren bör alltså stoppas in i flusteröppningen och man behöver inte (ska inte) öppna kupans lock. Om kupans botten är av trä räcker 20 mm fri flusterhöjd. Vid plastbotten behövs minst 5 mm till för värmeskyddet av plywood under förångaren.

Gör så här

 • kolla att inga barn eller obehöriga finns på läsidan av kupan
 • ladda förångaren med 2 ml (två strukna kryddmått) oxalsyra för en kupa med 2 lådor
 • stoppa in förångaren (använd värmeskyddet vid plastbotten) och täta runt om
 • koppla klämmorna till batteriet, röd till pluspol och svart till minus
 • starta med en kort intryckning av knappen och förångaren blir aktiv i knappa 3 min
 • det tar mer än 1 minut innan röken kommer, så du har god tid att gå ifrån mot vinden
 • vänta 8 – 10 minuter innan du går fram och flyttar till nästa kupa.

Efter sista kupan

Torka av röret som kan vara belagt med sublimerad syra.

Bra att veta

Förångaren stänger av efter c:a 170 sek. Skulle man råka bryta strömmen i förtid, måste förångaren få svalna i 5 minuter innan den startas igen, annars blir den överhettad.

En behandling drar bara c:a 1 Ah, så ett bilbatteri på 60 Ah räcker länge. Ett mindre startbatteri till gräsklippare eller liknande fungerar också alldeles utmärkt.

Finns kvalster så börjar nedfallet efter 1-2 dygn. Effekten varar under mer än 2 veckor.

Har du frågor, synpunkter på funktion eller användning är du välkommen kommentera till ake.backagarden@gmail.com.

Åke e