Varroabekämpning med drönarvaxutskärning

Som ett led i varroabekämpning har vi tänkt prova drönarutskärning. Om man ska använda drönarutskärning är det mycket viktigt att förstå några grundläggande saker, för annars finns risken att man odlar varroa istället för att bekämpa den. Läs hela den här texten tills du känner att du förstår den.

Den här metoden bygger på att varroakvalstret föredrar drönarlarver framför arbetarlarver. Drottningen lägger ett ägg, som blir en larv och alldeles innan larven täcks, lägger varroahonan sina ägg i cellen. Under de dygn som larven utvecklas i den täckta cellen, kläcks varoakvalstren i cellen och när larven sedan kryper ut, har ett varroakvalster blivit fyra.

Det man gör är man under den period då bina föder upp drönare, sätter in en tom ram i yngelklotets utkant. Man får lyfta upp ramarna och se var ynglet slutar och pollen och foder tar vid. I en tioramarslåda, är det vanligen ungefär vi den tredje ramen från kanten. Lyft ut den ramen och titta noga så att du inte har med dig drottningen. Vill du vara riktigt säker, kan du borsta av alla bina försiktigt ner i yngelrummet när du tar ur ramen. I den lediga plats som nu ha uppstått, sätter du ner en tom ram utan tråd och utan vax – bara träramen. Ramen som du har plockat ur, kan du sätta i skattlådan. Ynglet kommer att bli bin och så småningom fyller bina ramen med honung.

Lämplig tidpunkt för att sätta in ramen är under perioden 20:e maj till 15:e juni. Vi rekommenderar att du gör det så tidigt som möjligt i den här perioden.

Nu börjar varroainfångningen

Det som kommer att hända nu, är att bina kommer att börja bygga vax i ramen och dom kommer att bygga drönarceller. Drottningen lägger obefruktade ägg i cellerna. Äggen blir drönarlarver och bina matar larverna tills de är så stora att de täcks och innan det har alltså varroakvalstret lagt sina ägg i cellen.

Den dag du sätter in drönarramen, räknar du 20 dagar framåt i kalendern och gör en notering om att du ska ta bort drönarvaxet. Du får inte missa den dagen. Drönarramen ska ut ur samhället. Det spelar ingen roll om det regnar eller åskar eller om det är fotboll på TV. Missar du den dagen, har du gjort ett stort misstag. Det är mycket viktigt att du tar bort den här ramen mellan att cellerna ha täcks och att de kryper ut. Om drönarna börjar krypa ut har du i själva verket odlat varroakvalster och det är mycket dåligt.

Drönarramen måste bort efter 20 dagar! Missar du det är du en varroaodlare.

Drönarvaxet skär du ut ur ramen med en kniv. Stoppa det i en plastpåse och lägg den i frysen. efter ett dygn kan du ta fram vaxet och bryta isär det. Bland drönarlarverna ser du nu eventuella varroakvalster. Ta gärna en  bild och spara den, så kan vi jämföra när vi ses på något biodlarmöte i slutet av juni eller i juli. Om du ser många kvalster, vänta inte, utan kontakta Bengt eller våra bitillsyningsmän direkt så att du kan få hjälp. Varroan dödar dina bisamhällen och andra biodlares bisamhällen i närheten om den får ta överhand.

Så här kan drönarvaxramarna se ut. På den högra är det mer arbetarbiyngel än drönaryngel, men den måste förstås ändå tas bort eftersom varroakvalstren finns i drönarynglet.

När du tagit bort drönarramen får du ett tomrum i yngelrummet. Där sätter du in en utbyggd ram eller en ram med en vaxmellanvägg som bina får bygga ut.

Viktigt att veta

Det är mycket viktigt att förstå att drönarvaxutskärning i sig inte är en tillräckligt effektiv metod för bekämpning av varroakvalster. Det hjälper bara till att hålla belastningen på samhället nere. Vi behöver fortfarande använda Apiguard eller organiska syror mot varroan.

Man kan väl också nämna att det finns röster som ifrågasätter drönarvaxutskärningens effektivitet. Det finns också synpunkter på att man föder upp drönarlarver bara för att döda dom. Det kan tyckas grymt och ett slöseri med bisamhällets resurser. Alternativet är att bina får leva med de här otäcka kvalstren på sig och att samhället i värsta fall dör.

Vad kan gå fel?

Återigen – det värsta som kan hända är att drönarna börjar krypa ur sina celler. Ramen måste bort och ynglet avdödas genom att man fryser eller bränner det.

En annan sak som kan hända, är att bina inte bygger vax i ramen som man har tänkt. De beror oftast på att samhälle är svagt eller att vädret är dåligt så att det inte är något drag.Om du kommer efter 20 dagar och ramen inte är helt ubyggd, så tar du bort den ändå. Låter du den sitta kvar har du ingen aning om vad de är för ålder på ynglet i ramen.

Sammanfattning

  • 20:e maj – sätt in en tom ram i yngelklotets yttre kant
  • efter 20 dagar – ta bort ramen
  • skär ut drönarvaxet och lägg det i en påse i frysen
  • om du ser många kvalster – kalla på hjälp
  • om du inte tror att du klarar att sköta det här, avstå hellre än att odla varroavalster