Under försommaren har det kommit in rapporter om amerikansk yngelröta från platser som fågelvägen ligger ganska nära Mälaröarna. Se till att du är insatt i vad amerikansk yngelröta är och var mycket noga med att följa de regler finns för flyttning av bin.

Följ Länsstyrelsens nyheter om sjukdomen här.

Lär dig mer om amerikansk yngelröta här.