Året i biodlarföreningen

Januari

 • Bestäm vilka som ska företräda föreningen på länsförbundets årsmöte (ordförande)
 • Revision av medlemslista (sekreterare)
 • Kallelse till årets första styrelsemöte, i slutet av februari (ordförande)

Februari

 • Årets första styrelsemöte
 • Schema för årets söndagsmöten. Varje möte ska ha två kup-ansvariga, som går igenom vad som ska göras och leder arbetet. En av dem är rapportansvarig. Dessutom ska varje möte ha en person som ansvarar för att ta emot eventuella nykomlingar.
 • Genomgång av arbetslaget. Vilka är med och vilka ansvarsområden har man.

Mars

 • Bisurr
 • Anmälan om uppställningsplats till länsstyrelsen ska vara inne senast 31/3

April

 • Årets andra styrelsemöte
 • Söndagsmötena i föreningsbigården börjar
 • Vårstädning och inventering i föreningsbigården
 • Bisurr

Maj

 • Sätt datum för årets cafédag
 • Marknadsföring av våra möten i föreningsbigården
 • Förbered försäljning av avläggare
 • Bisurr

Juni

 • Försäljning av avläggare
 • Honungsskörd
 • Förbered inköp av vinterfoder
 • Planera varroabehandling
 • Bisurr
 • Deklaration ska vara inne senast 1/7

Juli

 • Honungsskörd
 • Bisurr

Augusti

 • Invintring i föreningsbigården
 • Varroabehandling i föreningsbigården
 • Årets tredje styrelsemöte
 • Sätt datum för årsmötet  november
 • Bisurr
 • Valberedning – nytt folk i styrelsen?

September

 • Boka lokal för årsmötet
 • Planera mat och dryck för årsmötet
 • Cafédag på Ekebyhovs slott

Oktober

 • Utskick av inbjudan till årsmötet
 • Förberedelser för årsmötet
 • Agenda och motioner
 • Årsbokslut
 • Revision av årsbokslut
 • Årsberättelse
 • Sammanställning av årsrapporter ska vara inne senast 1/12

November

 • Årsmöte
 • Årsmötesprotokoll
 • Motioner till distriktsårsmötet ska vara inkomna till styrelsen före 10/12. Motionerna ska först ha tagits upp på föreningens årsmöte.

December

 • Förändrad årsavgift ska meddelas till till förbundskansliet före 1/1