Den 31/3 träffades vi i föreningsbigården för årets första medlemsmöte. En hel del medlemmar och nya intresserade var på plats. Vi gjorde en vårundersökning i kuporna. Av de fem samhällen vi invintrade, hade två dött. I den tredje kupan bor ett samhälle som är svagt, men vi hoppas att dom ska repa sig.

Vi inventerade vårt material i bigården och spred lite myrr för att hålla myrorna borta.

Om ni har förlorat samhällen i vinter, be gärna vår bitillsyningsman Anita Persson komma och ta prover i kuporna, så vi kan få klarhet i vad bina har dött av. Anitas kontaktuppgifter hittar ni här.

Foto: Leif Johnsson