Enkät om övervintring från Jordbruksverket

För femtonde året i rad arrangerar COLOSS med hjälp av Jordbruksverket en övervintringsenkät för Sverige. Ta tillfället i akt och fyll i enkäten om hur det gått för dina bin, det tar ca 15-20 min i anspråk. Även om alla samhällen har klarat sig ska du fylla i enkäten.  Ju fler svar desto tillförlitligare resultat.Du kommer till enkäten genom länken:https://www.bee-survey.com/index.php/451462?lang-=sv …