Vi hade föreningsmöte i vår bigård vid Ekebyhovs slott den 20/5. Så här ser rapporten ut:

Aggressiva bin

Idag var det riktigt aggressiva bin, vi fick sätta på oss skyddskläder innan vi trädde in till bina. Det är osäkert vad det beror på. Det har tillkommit två nya samhällen som används för biodlarkursen. Vi kommer att hålla ett öga på bigården och om det visar sig att de nytillkomna är aggressiva, så kommer dom att få flytta, så att vi kan umgås som vi är vana vid att kunna göra i vår föreningsbigård.

Nya kupor

Vi har idag gått igen alla sex kuporna! De tre nytillkomna är tomma på bin och har endast mellanväggar.

Markberedning

I veckan har Lennart och Leif grävt bort “snubbeltuvan” som stack upp mitt i bigården. Tack för det!

Läget i samhällena

Kupa Nr 6

Mycket yngel på gång, fortsätter på två lådor, drönarram insatt enligt direktiv.

Varroaräkning Ca 5st <

Kupa Nr 2

Väldigt mycket yngel på gång, skattlådan är i princip full, vi tog en foderram och en yngelram till observationskupan. Det hade gått att göra en avläggare till en av de tomma lådorna. Vi satte på ytterligare en skattlåda (placerad som trea nerifrån) totalt fyra lådor.Drönarram insatt enligt direktiv.

Varroaräkning Ca 6st <

 

Kupa Nr 5

Gott om täckt yngel, gott om honung, drönarram insatt enligt direktiv.

Varroaräkning Ca 50st <, enstaka vaxmottlarv i botten av varroabrädet.

Vi har inga myror i våra kupor.

Observationskupan

Observationskupan är besatt. Eventuellt en vicecell med på köpet.

Sju medlemmar var vi idag, den åttonde hade för lite skyddskläder.