Biodling, varroakvalster Photo by Mats Andersson, https://www.andersson.photo

Biodlarmöte 2/7

Den andra juli hade vi möte i föreningsbigården. Vädret var perfekt som vanligt. Vi var inte så många den här gången. 

På todo-listan en här gången stod egentligen två saker:

  • Kolla varroaläget i kuporna
  • Byta drottning i kupa 5, eftersom dom har kalkyngel

Foto: Mats Andersson

Varroanedfall

I kuporna 1-3 är nedfallen på lägre nivåer. En av kuporna har en botten som gör det svårt att få in en varroabricka. I kupa 4 var det 50-100 kvalster och i kupa 5 gick det inte att räkna nedfall på grund av skräp i nedfallet.

Drottningbyte

Vi lyckades inte hitta drottningen i kupa 5, så det blev inget drottningbyte, men Bengt har ordnat det senare i veckan.

Övrigt

Vi letade efter drottningen i observationskupan, men hittade ingen där heller. Mats åkte tillbaks på kvällen samma dag och hittade drottningen direkt, så nu vet vi att observationskupan har en drottning.