Vi hade möte i föreningsbigården den 6:e maj i strålande försommarväder. Vi gick igenom våra tre samhällen och tog skakburksprov på bina. Endast ett varroakvalster hittades. Samhällena kändes pigga och fina. Det svagare samhället fick en till yngelrumslåda och de två starkare samhällena fick en varsin skattlåda ovanpå ett spärrgaller.

Vi konstaterade att vi behöver fler skattlådor. Reine och Helena kollar om Bengt har några att sälja. Vi pratade också om att köpa in några fler kupknivar och en till rökpust till föreningsbigården.

Vi diskuterade om det var dag att sätta in ramar för drönaryngelutskärning, men vi bestämde att det får vänta till nästa möte.

Vi tog bort snubbelstubbarna i föreningsbigården. Nästa gång ska vi fylla igen några gropar.

Extra glädjande var att det dök upp några helt nya personer som var intresserade av biodling. Alla är välkomna på våra möten och i vår förening.