Det blev en fin vårdag för årets första möte i föreningsbigården. Tyvärr visade det sig att många samhällen har dött under vintern. Vår föreningsbigård är också drabbad. Kuporna 1, 3 och 4 var döda och de övriga tre upplevde vi som svaga. Kuporna 2 och 6 kändes lätta, så de fick foder dagarna efter mötet. Vi har även satt in varroagaller, så att vi kan kolla nedfall nästa gång vi ses.
 
Förra året hade kupa 1, 2 och 3 mindre problem med varroa än kupa 4 och 5. Kupa 6 är en avläggare som togs från kupa 4 och 5. Svårt att dra några slutsatser från detta.
 
Nu behöver vi ta krafttag för att försöka förstå vad bidöden beror på, så att vi kan vända utvecklingen. Om ni har samhällen som har dött under vintern, be en av våra bitillsyningsmän komma ut och ta prover på de döda bina. Stäng kuporna där bina dött, så att inte röveri uppstår och eventuell Nosema sprids vidare. Kontaktuppgifter till bitillsyningsmännen hittar ni här.