Vare sig man vill det eller inte, så tar draget slut nu och det börjar bli dags att avrunda säsongen och ge bina de bästa möjliga förutsättningarna inför nästa sommar.

Skatta honungen

De växter som ger ett överskott av honung har blommat över för i år. Det är varmt och torrt och inget regn i sikte. Nu kan du börja skatta ner dina bikupor så du har bara en skattlåda ovanpå yngelrummet. Se till att bina har honung så att de inte svälter och lite utrymme att lagra nektar om det kommer in lite mer klöverhonung.

Förbered varroabehandling och invintring

Om du inte redan har gjort det, skaffa ditt vinterfoder i god tid och planera hur du ska behandla dina samhällen mot varroa. Hur du vinterfodrar dina bin kan du läsa om här. Det bästa är att du varroabehandlar samhällena så tidigt som möjligt, gärna i början av augusti. Då får du friska bin inför vintern och samhällets möjligheter att överleva vintern ökar. Om du vill använda myrsyrabehandling, så kan du läsa om det här. Det är en enkel och effektiv metod att hålla antalet kvalster nere.

Behandling av bisamhällen mot varroakvalster med myrsyra. Fotograf: Mats Andersson, Stenhamra, www.bubbelbubbel.se
Myrsyrabehandling. Foto: Mats Andersson

Om du använder Apiguard, följ de instruktioner som följer med i förpackningen. Man använder två brickor med två veckors mellanrum. Detta är mycket viktigt. Följer du inte instruktionerna, så får du inte full effekt och det kan resultera i att varroan får överhand och bina dör.

Risk för röveri

När draget tar slut, blir bina mycket mer intresserade av allt som luktar honung. Se till att hålla allt med honung på en plats där bina inte kan komma åt det. Annars kan du råka ut för en bi-invasion som är svår att stoppa.

Preben Kristiansen besöker föreningsbigården

På vårt möte i föreningsbigården den 29/7, får vi besök av bisjukdomskonsulenten Preben Kristiansen. Kom och passa på att lära dig mer om binas hälsa och ställa frågor.

Möte på söndag

På söndag har vi medlemsmöte i föreningsbigården. Vi skattar eventuell honung, kollar hur bina mår och diskuterar biodling över lite fika.