Svärmning

Vi är mitt i svärmtiden. Om du hittar drottningceller i yngelrummet, finns det risk att ditt samhälle redan har svärmat.  Här kan du läsa om en bra metod för att förhindra att bina svärmar. Ofta kan man se på bina att dom förbereder svärmning. Om den vanliga intensiva målmedvetna trafiken in och ut i kupan ersätts av att bina ser ut att gå och lata sig på flustret, så kan det vara svärmning på gång.

Skörda honung

Kan man verkligen skörda honung i början av juni? Självklart! Vi och våra bin följer naturen, inte kalendern. Många samhällen har redan 20-30 kilo mogen honung och du kan mycket väl ta hem ramarna och slunga. Om åtminstone 2/3 av honungscellerna är täckta och det inte stänker när du skakar ramarna, så vet du att honungen är mogen. Se dock till att bina har gott om plats i skattlådorna. Får vi lite regn och fortsatt fint väder, så är det gott om drag kvar. Om samhället fyller sina skattlådor, ökar risken för att dom svärmar.

Biodling Mälaroarnas biodlarförening. Fotograf Mats Andersson, Stenhamra. www.bubbelbubbel.se
Foto: Mats Andersson

Håll koll på varroan

Vi rekommenderar att du använder drönarvaxutskärning mot varroan under maj och juni. Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

Drönarvax. Föreningsmöte med Mälarörnas biodlarförening vid Ekebyhovs slott. Biodling på Ekerö. Fototgraf Mats Andersson Stenhamra www.bubbelbubbel.se
Foto: Mats Andersson

Använd gärna ett varroagaller hela sommaren och räkna nedfallet regelbundet. Om du har mer än tio nedfallna kvalster per dag, måste du behandla samhället. Läs mer i Biodlarnas dokument om varroabehandling. Om du behöver hjälp, kontakta någon av våra bitillsyningsmän.

Planera invintringen redan nu

Det kan kännas avlägset, men det är faktiskt ingen dum idé att börja fundera på invintringen redan nu. Hur många samhällen kommer du invintra? Fodrar du med sockervatten eller Bifor? Hur ska du varroabehandla? När du kommer till slutet av juli är det skönt att ha allting förberett. Här under nyheter kommer du hitta riktlinjer för din invintring och varroabehandling.

Möte i föreningsbigården på söndag

På söndag den 17/6 klockan 15:00 har vi möte i föreningsbigården vid Ekebyhovs slott. Hoppas vi ses då!