En sak du kan tänka på så här års, är att försöka rotera ut gamla vaxkakor ur dina bikupor. Vaxkakorna i bikupan blir med åren mörka. För varje omgång yngel, blir det rester av kokongerna kvar i cellerna och efter några år är vaxkakorna mörkbruna eller svarta. Bina bryr sig nog inte så mycket, men det ser trevligare ut med fräscht vax.

Hur gör man?

Du kan flytta upp ramar från yngelrummet med mörkt vax som bina samlat honung i till skattlådorna. Du kan också flytta upp någon ram med täckt yngel till första skattlådan och ersätta den med en ram med en vaxmellanvägg som bina får bygga ut. Då måste du förstås försäkra dig om att du inte får med drottningen upp ovanför spärrgallret.

Om du flyttar upp yngel, ska samhället också vara såpass starkt att det är gott om bin i skattlådan. När ynglet kryper ut, kommer bina att fylla vaxet med honung och när du sedan slungar honungen, sorterar du bort de mörka ramarna och lämnar in dem för smältning och rengöring eller gör jobbet själv med t.ex en solvaxsmältare eller ångvaxssmältare.

Är det dåligt med mörkt vax?

Vet vi då att mörkt vax automatiskt är någonting dåligt? Nej, det tänker jag inte svära på. Om vi tänker på den miljö som bina levt i under miljoner år av evolution, innan de förslavades av oss människor, så byttes naturligvis inte vaxet ut. Många påstår att bina håller sig friskare på ljust nytt vax. Det kan forskarna få reda ut. Man säger också att binas lust att svärma dämpas om de får bygga vax nytt. Jag tror det kan ligga något i det.

Vad jag däremot vet, är att det känns trevligare att jobba med nybyggt gult vax. Det är också mycket lättare att slunga ut honungen ur nybyggda ramar än ur gamla mörka ramar.

Men tänk på det här…

Förvara aldrig dina tomma ramar på ett ställe där bina kan komma åt dem. Du kan få ett röveri med tusentals bin och det är ingen rolig situation. Mellan 1/4 och 1/10, får ramar inte hanteras öppet.

Tänk också på att du kan få vaxmal i vaxet. Det är otäcka larver som bygger gångar i vaxet, ramvirket och lådorna som du har ramarna i. Vaxmalen får bli en separat artikel framöver.