Fem dagar efter att jag lämnade in biproverna till vår bitillsyningsman, kom ett brev med rapporten från SLU. Det visar sig att åtminstone  i min bigård, är det inte nosema som är problemet, utan en sjukdom som heter Deformed Wing Virus. Sånt här har man ju läst om i bitidningarna, men det är inte förrän man själv är drabbad som det blir verklighet. Jag har gjort lite forskning, och ni kan läsa det viktigaste om sjukdomen här.

Det här är en mycket allvarlig sjukdom, men jag tycker ändå att det är ett steg framåt att veta vad vi kämpar emot. Det är som jag har misstänkt hela tiden – vårt arbetssätt mot varroan är inte tillräckligt bra. Vi måste lära oss mer och bli bättre på varroabekämpning. Dessutom måste vi samarbeta bättre. Samhällen som behandlas dåligt eller inte alls, sprider kvalster och sjukdomar.