Den 9:e maj gick det ut en enkät till alla medlemmar via mail. Den handlar om vinterdödlighet och syftet med den är att samla in så mycket information som möjligt om var och varför bisamhällen har dött, så att vi kan jobba för att vända utvecklingen och ha friska och välmående bin igen.

Om dina bina har dött – ägna två minuter åt att svara på frågorna, för det är till stor hjälp. Dina svar behandlas anonymt. Tack för hjälpen!