Jag har byggt en sida för att lära biodlare om varroa. Här är ett inlägg som visar hur fort kvalstren förökar sig under året om man inte bekämpar.

Se mer här.