I dag var det kontroll av Amerikansk yngelröta och varroa på agendan. Vi kände ingen konstig lukt i någon av de tre kuporna, inte heller såg vi några insjunkna celler. Det såg bra ut så långt vi kunde se.

Den eventuella varroan på brickan i botten var lite svår att upptäcka i allt “bös” men vi tittade noga och kunde i alla fall se att det inte var många.

Kupa 1 och 2 hade ägg, öppet och täckt yngel och var hyfsat lugna. Kupa 3 hade spätt och täckt yngel men vi såg inga ägg. De var väldigt brusiga och vaktiga. 

Ingen hade honung klar att skatta.

Vid tangentbordet – Berit Nottberg