I stålande försommarsol besökte en handfull biodlare föreningsbigården den 30:e maj. Syftet med besöket var att kolla att vi inte hade några svärmtendenser och att göra en avläggare.

Vi har två samhällen, 1 och 3. Båda är i bra skick. Vi hittade ägg och yngel i alla åldrar och bra med bin. Vi hittade inga drottningceller. Samhällena satt på tre lådor och hade dragit in några kilo honung. Vi satte på en fjärde låda på båda med ett spärrgaller mellan tredje och fjärde lådan.

Ur båda kuporna plockade vi ihop en fin avläggare till Åke E som ett litet tack för hans generösa insatser i föreningen.