Söndagen 3/5 skulle det ha varit dags för en träff i bigården igen! Den här gången möttes Katri, Carin och Helena i bigården. Vädret var mycket omväxlande denna dag, sol och ca 13°C växlade med regnskurar. Uppgiften för dagen var att kolla nedfallet av varroa och eventuellt behandla och byta ut gamla svarta vaxramar mot nya, men – det blir sällan som man har tänkt sig…

Vi började med att gå igenom varroabottnar och räknade nedfallet i alla fem samhällen. Antalet varierade allt ifrån mindre än tio till mindre än 40 varroa per kupa.

Enligt Jordbruksverkets info om varroa, så ska man dividera antalet av nedfallet med dagarna som varroabottnet har varit i kupan. Efter detta räkenskap, mindre än fem per dag kräver ingen åtgärd förrän efter slutskattning i augusti/september. Skulle nedfallet vara fler än tio per dag rekommenderas en kort tids myrsyra behandling alt. spärrbox redan i juli. Denna information kan du hitta på www.biodlarna.se under ”Medlemsservice” (som kräver inloggning)  och ”Nedladdningsbara trycksaker”; ”Varroa bekämpning med ekologiska metoder”
Vi bedömde alltså nedfallet mindre än fem per kupa och därmed behövdes ingen behandling just nu.
Vi kommer dock att börja att sätta in drönarramar till veckan, som en del av varroa bekämpning. Efter att drönarramen sätts i kupan, nära yngelklotet, kommer den första delen av täckta drönarceller att skäras bort efter tio dagar, dvs. när cellerna med drönaryngel är täckta. Sedan kan kakan sättas i frysen, nästa dag kan man bryta loss drönarlarverna och se hur mycket varroakvalster finns i cellerna. Har du (eller din granne) höns och så älskar de att picka i sig dessa upptinade larver! Nytta + nytta.

Regndropparna började falla ner medan vi räknade varroa. Sedan öppnade sig himlen när det var dags att ta sig en titt i kuporna. Vi checkade av hur det såg ut i skattlådorna, som hade satts på ungefär två veckor tidigare. I tre utav fem samhällen hade bin tagit sig an tre till fyra ramar och bedömdes som normal starka. Två ut av samhällen hade inte alls flyttat upp till skattlådan än, det såg dock ut som att det var fullt med bin i andra lådan.

Med tanke på regnet som vi har fått nu och värmen som är på gång, så som maskrosorna så hoppas vi på ett bra drag till veckan!

Väl mött i vårens blomsterprakt. 

Ta hand om er och era bin 

Vid pennan Katri