Hösten 2017 upptäcker jag mycket varroa i två avläggare från våren.

I kupa 1 är mängden varroa måttlig. Täckt yngel finns mitt på 6 ramsidor och stor bistyrka. I kupa 2 finns mycket varroa, inget yngel och svag bistyrka. Något måste göras och jag vill berätta hur det fungerade med oxalsyraförångning.

Första behandlingen

Den 15/10 är det 13 grader, bina flyger från båda kupor. Behandling med oxalsyraförångning utförs. Bina agiteras inte och verkar opåverkade av ångorna.

Andra behandlingen

Den 26/11 är det svalt ingen flygning. En andra behandling med oxalsyraförångning utförs. Nu har ynglet i kupa 1 krupit ut och mer varroa kan därför väntas i denna kupa.

15 dygn efter den andra behandlingen räknas under 6 dygn 44 st varroa i kupa 1 och 24 st varroa från kupa 2.

3 månader efter första behandlingen är det naturliga nedfallet per vecka 1 st varroa i kupa 1 och 3 st i kupa 2. Det behöver inte sägas att jag är helt nöjd med resultatet!

Förångad (sublimerad) oxalsyra angriper kvalstren direkt utan att oxalsyran passerat binas matsmältning, som huvudsakligen är fallet vid behandling med oxalsyra i sockerlösning. Doseringen blir inte så kritisk och det borde vara en fördel för bina. Googla gärna på “oxalsyraförångning mot varroa” för att finna andras erfarenheter.

Låna oxalsyraförångare gratis

Nu har jag gjort några förångare som utan kostnad kan användas av föreningens medlemmar. De är försedda med timer som stänger av behandlingen, så med lite tålamod (8-10 minuter mellan varje kupa) blir man inte så utsatt för den annars mycket obehagliga ångan.

Förångaren drivs med bilbatteri och det finns också några sådana att låna. I kupa med värmetålig botten behövs en fri höjd på 20mm (25mm i kupa med plastbotten) under första lådan. Det är lämpligt att redan vid invintringen justera höjden med trälister, så kan man behandla under höst – vinter med minsta störning.

Lämna synpunkter på detta eller boka användning till ake.backagarden@gmail.com 

Förångare hämtas/lämnas på Tureholmsvägen 79 i Skå (2km från Svanhagen).

Hälsningar Åke e