Det är redan sista dagen i juni och försommaren har som vanligt gått alldeles för fort. Våra samhällen fortsätter att utvecklas väl och varroanedfallet är fortsatt lågt. Våra behandlingar med myrsyra i maj verkar ha fungerat.

Svärmperioden börjar närma sig slutet och nu gäller det att skörda honungen och börja förbereda slutskörden och att förbereda invintringen.

Vi har satt skattlådor på kuporna och vi kommer att få lite honung även i år som det ser ut.