Åke E har byggt två oxalsyraförångare som går att låna hos honom. Han skriver så här:

Rökning med oxalsyra var mycket effektiv i min bigård i höstas. Första veckan efter behandlingen föll kvalster i tusental. Efter två behandlingar föll 1 till 3 kvalster under en vecka två månader senare. Nu har jag två rökare för 12V batteri. Min tanke är att intresserade inom föreningen kan låna dessa utan kostnad. Om intresset är tillräckligt, gör jag några rökare till för gratis utlåning.
 
Bästa tiden för den här behandlingen är väl höst-vinter men det kan nog göras nu före vårdraget.
 
Intresserade kan mejla mig före hämtning.
 
Läs mer om Åkes oxalsyraförångare här. Vi ska ta fram riktlinjer för den här typen av varroabehandling i god tid före sensommaren.