Program 2019

Mälaröbiodlarnas program för 2019

Under våren och sommaren har vi som vanligt regelbundna träffar i vår föreningsbigård i Ekebyhovsparken på Ekerö. Man behöver inte vara medlem för att komma. Alla är välkomna. I år träffas vi nedanstående datum, alltid klockan 15.00

  • 31 mars. Vårkontroll. Vi kollar överlevnad, rengör bottnar och bedömer samhällenas styrka.
  • 21 april. Vi testar för varroa med florsockerprov och sätter på skattlådor om tiden är mogen för det.
  • 5 maj. Genomgång av samhällena och koll av yngelklotet. Vi byter ut dåliga ramar i yngelrummet.
  • 19 maj. Vi kollar svärmtendens, spärrgaller på och skattlåda.
  • 2 juni. Koll av svärmtendens. Vi gör avläggare och befolkar observationskupan.
  • 16 juni. Svärmkontroll. Eventuellt skattning.
  • 30 juni. Eventuellt byte av någon drottning. Spärrgaller ned ett steg.
  • 14 juli. Vi kollar efter yngelröta och varroa.
  • 28 juli. Kontroll av alla samhällen inför slutskattning och varroabehandling.
  • 11 augusti. Slutskattning, varroabehandling och fodring. Avslutning av säsongen.

Flygande bin framför bikupa. Foto: Mats Andersson, Stenhamra. http://www.bubbelbubbel.se