Program 2022

Mälaröbiodlarnas program för 2022

Under våren och sommaren kommer vi att ha ett antal träffar i vår föreningsbigård i Ekebyhovsparken på Ekerö . Man behöver inte vara medlem för att komma. Alla är välkomna. I år träffas vi nedanstående datum, alltid klockan 15.00

  • 20 mars. Bihusesyn och Vårkontroll. Vi kollar överlevnad, rengör bottnar och bedömer samhällenas styrka.
  • 24 april. Vi testar för varroa med florsockerprov och sätter på skattlådor om tiden är mogen för det.
  • 15 maj. Vi kollar svärmtendens, spärrgaller på och skattlåda.
  • 29 maj. Koll av svärmtendens. Vi gör avläggare och befolkar observationskupan.
  • 12 juni. Svärmkontroll. Eventuellt skattning.
  • 24 juli. Kontroll av alla samhällen inför slutskattning och varroabehandling.
  • 7 augusti. Slutskattning, varroabehandling och fodring.
  • Senare i augusti. Varroabehandling och fodring. Avslutning av säsongen.

Cafédagen äger rum i september. Datum är inte bestämt ännu.

I November/december gör vi en satsning på oxalsyrabehandling.