Program 2023

Mälaröbiodlarnas program för 2023

Under våren och sommaren kommer vi att ha ett antal träffar i vår föreningsbigård i Ekebyhovsparken på Ekerö. Man behöver inte vara medlem för att komma. Alla är välkomna. I år träffas vi nedanstående datum, alltid klockan 15.00

 • 26 mars. Bihusesyn och Vårkontroll. Vi kollar överlevnad, rengör bottnar och bedömer samhällenas styrka.
 • 23 april. Vi testar för varroa med florsockerprov och sätter på skattlådor om tiden är mogen för det.
 • 07 maj. Genomgång av samhällena och koll av yngelklotet. Vi byter ut dåliga ramar i yngelrummet.
 • 21 maj. Koll av svärmtendens, spärrgaller på samt skattlåda.
 • 04 juni. Svärm- & varroakontroll. Vi gör avläggare och befolkar observationskupan.
 • 18 juni. Svärm- & varroakontroll och eventuell skattning
 • 02 juli. Eventuellt byte av någon drottning. Varroakontroll
 • 16 juli. Vi kollar efter yngelröta och varroa.
 • 30 juli. Kontroll av alla samhällen inför slutskattning och varroabehandling.
 • 13 augusti. Slutskattning, varroabehandling och fodring.
 • November/december oxalsyrebehandling