Vi diskuterar ofta vad som är ett starkt eller svagt samhälle och det är en svår fråga. Titta gärna på den här biodlaren i Canada när han vårundersöker sina bin och resonerar runt styrka och vad han gör för att kunna ha pigga och jämnstarka samhällen under honungssäsongen. Hans klimat och grödor liknar våra förhållanden.