Enkät om övervintring från Jordbruksverket

För femtonde året i rad arrangerar COLOSS med hjälp av Jordbruksverket en övervintringsenkät för Sverige. Ta tillfället i akt och fyll i enkäten om hur det gått för dina bin, det tar ca 15-20 min i anspråk. Även om alla samhällen har klarat sig ska du fylla i enkäten.  Ju fler svar desto tillförlitligare resultat.Du kommer till enkäten genom länken:https://www.bee-survey.com/index.php/451462?lang-=sv …

Drone wax. Beekeeping

Varroabekämpning på försommaren

En bra metod för att få bort varroakvalster från sina bisamhällen under våren och försommaren är drönarvaxutskärning. Det här är enkelt och ganska effektivt, men det kräver att man förstår tidschemat för behandling. Allt du behöver veta hittar du på den här sidan. Utnyttja möjligheten att ta bort kvalster. Dina bin kommer att tacka dig.