Varroabekämpning på försommaren

Drone wax. Beekeeping

En bra metod för att få bort varroakvalster från sina bisamhällen under våren och försommaren är drönarvaxutskärning. Det här är enkelt och ganska effektivt, men det kräver att man förstår tidschemat för behandling. Allt du behöver veta hittar du på den här sidan. Utnyttja möjligheten att ta bort kvalster. Dina bin kommer att tacka dig.