För drygt 1 månad sedan gjordes en vårkontroll i föreningsbigården.
Vi ber om ursäkta för att blog-posten har dröjt men bättre sent än aldrig.

Vårkontrollen bestod av vi ;

-Våra fem samhällen såg fina-fina och friska ut. Generellt sett var det lågt varroanedfall. Hos det samhället med störst nedfall såg vi ca 20st varroa och de andra fyra hade mindre än 10st. Ett av samhällena fick foderdeg och de andra hade mat kvar. Varje kupa 1,2,3,4 och 6 har nu ett enkelt skötselkort.

Ni är alla välkomna att använda skötselkortet.