Med anledning av en ökning av döda samhällen och varroaangrepp, hade vi bett om hjälp från Preben Kristansen, som är bisjukdomskonsulent på SBR. Preben besökte vårt söndagsmöte i föreningsbigården för att berätta om bihälsa och ge råd om hur vi ska hjälpa våra bisamhällen att hålla sig friska.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”15″ exclusions=”169,171″ display_type=”photocrati-nextgen_pro_slideshow” image_crop=”0″ image_pan=”1″ show_playback_controls=”1″ show_captions=”0″ caption_class=”caption_overlay_bottom” aspect_ratio=”1.5″ width=”100″ width_unit=”%” transition=”fade” transition_speed=”1″ slideshow_speed=”5″ border_size=”0″ border_color=”#ffffff” ngg_triggers_display=”always” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]Foto: Mats Andersson

 Varför dör bina?

Vi pratade om de förluster som drabbat oss de senaste två åren. Det kan förstås ha flera orsaker, men mest troligt är att det är en en följd av ett par dåliga säsonger och otillräcklig varroabekämpning. Om man inte håller varroatrycket nere med effektiv bekämpning så kan det leda till att bisamhällen dör. De döende samhällena sprider varroa inom ett stort område, vilket gör situationen ännu värre och drabbar även biodlare som sköter sin varroabehandling. Därför är det mycket viktigt att alla bekämpar varroan på ett effektivt sätt.
 

Viktigt att göra rätt för att få tillräcklig effekt

Många har under de senaste åren använt Apiguard. Apiguard är ett läkemedel och det måste användas enligt instruktionerna för att vara effektivt. Instruktionerna säger att Apiguard ska användas 2 x 2 veckor direkt efter honungsskörden. Detta krävs för att bekämpa varroan under en hel yngelcykel. Apiguard dödar nämligen inte kvalster i täckt yngel.

Kombinera flera behandlingsmetoder

Det är sannolikt så att Apiguard inte är tillräckligt som ensam bekämpningsmetod, utan det bör kombineras med drönarvaxbortskärning under försommaren och oxalsyrabehandling under hösten när bina är yngelfria.
 
Preben använder själv myrsyrabehandling i första halvan av augusti i kombination med drönarvaxbortskärning  maj/juni och oxalsyrabehandling sent på hösten. Preben tycker att biodlare tenderar att göra augustibehandlingen för sent och höstbehandlingen för tidigt. I augusti måste man få bort så många kvalster som möjligt så tidigt som möjligt för att hinna få friska bin till invintringen. För att höstbehandlingen ska var effektiv, krävs att samhällena är yngelfria. Med de senaste årens varma höstar har detta dröjt ända in i december.
 
Här kan du läsa mer om metoder för att bekämpa varroakvalster.

Viktigt med bra invintring

Man måste invintra samhällen som har livskraft

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”16″ display_type=”photocrati-nextgen_pro_slideshow” image_crop=”0″ image_pan=”1″ show_playback_controls=”1″ show_captions=”0″ caption_class=”caption_overlay_bottom” aspect_ratio=”1.5″ width=”100″ width_unit=”%” transition=”fade” transition_speed=”1″ slideshow_speed=”5″ border_size=”0″ border_color=”#ffffff” ngg_triggers_display=”always” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] Foto: Lilly Kristensen

Invintra inte svaga samhällen

Preben berättade om hur man lurar sig själv genom att invintra svaga samhällen. Om det inte finns tillräckligt med bin under våren, när en helt ny population ska byggas upp i samhället, får man ett svagt samhälle som inte ger någon skörd och i värsta fall kollapsar samhället och dör under våren.

Det är bättre att slå ihop svaga samhällen innan invintringen. På så vis kan man få ett starkt samhälle istället för två som dör. Preben rekommenderar att man slår ihop samhällen genom att helt enkelt ställa dom ovanpå varandra med med tidningspapper mellan. Resten sköter bina själva.

En annan aspekt på det här är att i ett svagt samhälle måste varje enskilt bi äta mer under vintern för att hålla värmen uppe och risken ökar för att bina tömmer tarmen inne i kupan innan det blir varmt nog att göra en rensningsflygning.

Fodret på rätt plats i kupan

Preben berättade också om vikten av att fodret sitter på rätt ställe i kupan inför vintern. Om bina ha yngel kvar när man invintrar, så sitter det ofta i mitten av övre lådan. Då kan det hända att bina lägger fodret på båda sidorna och att mitten blir tom. När bina sedan går i vinterklot, kan bina bli sittande på ena sidan och svälta ihjäl medan de finns foder i andra delen av  kupan som de inte har kontakt med.

Ett bra sätt att förebygga detta är att tvinga ner samhället på en låda efter skörd, varroabehandla  och därefter sätta på en tom låda inför matningen. På detta sätt får man både en effektivare varroabehandling och en invintring där fodret är jämnt fördelat i kupans övre låda, vilket är optimalt inför vintern.

Varroakontroll med florsocker

Vi gjorde även en varroakontroll med hjälp av florsocker.

Möte med Mälaröbiodlarna vid Ekebyhovs slott med bisjukdomskonsulent Preben Kristiansen från SBR. Fotograf Mats Andersson www.bubbelbubbel.se.
Foto: Mats Andersson

Man häller ner en dryg deciliter bin tillsammans med florsocker i en burk med ett nätlock, väntar några minuter och skakar om så att bina täcks med sockret. Kvalstren tappar taget och efter ett tag skakar man ut florsockret och kvalstren genom lockets nät på ett vitt underlag. Genom att spraya med lite vatten löser man upp sockret och kan lätt se kvalstren. Det här är en bra metod för att på ett standardiserat sätt få en uppfattning om kvalstermängden i ett bisamhälle. Läs mer om varroakontroll med florsocker här.

 

 

 

One Response