Vårt samhälle i kupa nummer 4 har haft problem med höga antal varroakvalster under hela sommaren. Vi (Helena, Reine och Mats) bestämde oss för att göra en korttidsbehandling med myrsyra den 11:e juli för att hjälpa bina. Skattlådorna flyttades till kupa 3 och vi satte in ett varroainlägg i kupans botten med en Wettexduk med 40 ml 60%-ig myrsyra. Det här var första gången med myrsyra för oss alla, men med rätt grejer är det väldigt enkelt. Bina tog behandlingen med ro.

Vi kommer att räkna nedfall efter ett par dygn och ställning till om samhället behöver ytterligare en behandling.

Du kan läsa mer om vad vi lärde oss av Preben Kristiansen här.

Här hittar du riktlinjer för varroabehandling.