Vi städade bort de tre samhällen som dött under vintern. Biprover togs av vår bitillsyningsman Anita Persson. Proverna kommer att skickas till SLU för analys.
 
Åke E visade en varroaförångare som han byggt. Oxalsyraförångning är en lovande metod som vi ska lära oss mer om under året. Läs mer om den här och här.
 
Vi noterade följande om våra samhällen:
Kupa 2 och 6 hade dragit ned fodret, de fick dela på en hink Bifor efter mötet den 8/4.
 
Kupa 6, var dock fortfarande lätt och svagt och fick gå ned på en låda samt fick två foderramar från ett annat samhälle.