Det här är en mycket viktig tid på året. Det är nu det avgörs om vi lyckas få ner antalet varroakvalster i våra kupor så att bina kan överleva vintern och vara starka och friska när våren kommer. Lura inte dig själv att du kan fuska med det här. Alla måste bekämpa kvalstren.

Ju tidigare du behandlar, desto bättre, för då har dina samhällen fler friska vinterbin. För sensommarbehandlingen, rekommenderar vi att du använder en av de tre metoderna här nedanför. Vilken metod du väljer handlar mest om vad som fungerar praktiskt för dig. Vi rekommenderar också att du kompletterar med en behandling med oxalsyra på senhösten. Mer om det kommer längre fram.

Om du överväger att använda behandling med Apistan eller trästickor med Fluvalinat, ska du veta att mycket tyder på att Mälaröarnas varroakvalster är resistenta mot den typen av behandling. Du får alltså inte önskad effekt.

De tre metoderna vi rekommenderar är: 

Myrsyra

Korttidsbehandling med myrsyra är den första behandlingsmetoden vi rekommenderar. Den kräver lite försiktighet, men annars är den väldigt enkel. Du kan läsa mer om behandling med myrsyra här. Observera att du kan behöva behandla flera gånger, beroende på hur mycket nedfall du har (läs i länken ovan).

Oxalsyraförångning

Här krävs att du har bottnar på kuporna som klarar förångaren. Oxalsyraförångning förefaller ha en väldigt bra effekt på kvalstren, samtidigt som det verkar besvära bina väldigt lite. Läs mer i Åkes text och på den här sidan.

Förångning av oxalsyra. Biodlarmöte med Mälaröarnas biodlarförening vid Ekebyhovs slott. Foto: Mats Andersson, www.bubbelbubbel.se

Apiguard

Apiguardbrickorna känner nog alla till vid det här laget. Det är mycket viktigt att brickorna används enligt instruktionerna. Två brickor per samhälle – två plus två veckor.