Hej allihopa.

Hoppas att alla vid den här tiden har invintrat sina samhällen och bekämpat mot varroakvalster som vi har talat om i flera år nu. Det finns ett inlägg från 2018 om sensommarbehandling som täcker det man behöver tänka på, men jag hoppas att alla har lärt sig vikten av varroabehandling nu och hur och när den ska genomföras.

Det är vinterbina det handlar om. Vanliga arbetsbin som föds på sommaren lever i runt 30 dagar, men dom bin som föds i slutet av sommaren ska hålla samhället vid liv hela vintern. Att bina är många och friska är en förutsättning för att du ska ha ett välmående samhälle när våren 2021 kommer.

Våra Krainer-drottningar drar ner äggläggningen tidigt när draget avtar i juli, så våra samhällen är ganska små över vintern. Vinterbina föds i augusti och september. Det betyder att äggen för dessa bin läggs i slutet av juli och under augusti. Det är därför det är så viktigt att vi skördar honungen och kommer igång med varroabehandlingen så tidigt som möjligt i augusti. Det är en förutsättning för att vi ska ha så få kvalster som möjligt i kupan som kan sprida sjukdomar till bina.

Tänk er att vår drottning lägger 500 ägg den första augusti. Tre dygn senare, kläcks dessa ägg och larverna ligger i sin öppna cell i sex dygn. Därefter täcks cellen och larverna bildar en puppa. 10-11 dygn senare kryper de färdiga arbetsbina ut. Den andra augusti lägger drottningen en till omgång ägg, och så vidare. Att alla dessa larver, puppor och ungbin får utvecklas utan att påverkas av varroakvalster är en förutsättning för att samhället ska må bra och överleva. Bina kan inte hålla kvalstren borta själv. Dom behöver din hjälp.