En mycket viktig pusselbit

Fem dagar efter att jag lämnade in biproverna till vår bitillsyningsman, kom ett brev med rapporten från SLU. Det visar sig att åtminstone  i min bigård, är det inte nosema som är problemet, utan en sjukdom som heter Deformed Wing Virus. Sånt här har man ju läst om i bitidningarna, men det är inte förrän […]

Oxalsyraförångning mot varroa

Åke E har byggt två oxalsyraförångare som går att låna hos honom. Han skriver så här: Rökning med oxalsyra var mycket effektiv i min bigård i höstas. Första veckan efter behandlingen föll kvalster i tusental. Efter två behandlingar föll 1 till 3 kvalster under en vecka två månader senare. Nu har jag två rökare för 12V batteri. Min tanke […]

Bisurr slutet av april

Verktyg för biodling. Foto: Mats Andersson, Stenhamra, Färingsö. www.bubbelbubbel.se

Hej alla Mälaröbiodlare. Här kommer lite bisurr för slutet av april.   Bisäsongen närmar sig och om dina bin har klarat vintern är det bara att gratulera. Nu är det viktigt att du har dina grejer klara. Handskar och bidräkt och alla dina andra biodlingsverktyg ska vara hela och rena. Skattlådorna ska vara förberedda och […]

Mälaröbiodlarna i pressen

Bikupa vid Mälaröbiodlarnas föreningsbigård vid edkebyhovs slott. Foto: Mats Andersson, Stenhamra, Färingsö www.bubbelbubbel.se

Mälarö tidning hade hört att bina dör och uppmärksammade detta i en artikel. Läs hela artikeln här.

Bimöte 22:a april

Biodling. Fotograf Mats Andersson, Stenhamra, Färingsö, Ekerö. www.bubbelbubbel.se

Vi städade bort de tre samhällen som dött under vintern. Biprover togs av vår bitillsyningsman Anita Persson. Proverna kommer att skickas till SLU för analys.   Åke E visade en varroaförångare som han byggt. Oxalsyraförångning är en lovande metod som vi ska lära oss mer om under året. Läs mer om den här och här. […]

Preben Kristiansen besöker oss i juli

Möte med Mälaröbiodlarna vid Ekebyhovs slott med bisjukdomskonsulent Preben Kristiansen från SBR. Fotograf Mats Andersson www.bubbelbubbel.se.

Preben Kristiansen har meddelat att han besöker vårt föreningsmöte den 29/7 för att berätta om bisjukdomar. Boka i kalendern för att komma och lära dig mer och ställa frågor.

Biodlarmöte 8/4

Rökpust biodling på Mälaröarna. Foto: Mats Andersson, Stenhamra www.bubbelbubbel.se

Det blev en fin vårdag för årets första möte i föreningsbigården. Tyvärr visade det sig att många samhällen har dött under vintern. Vår föreningsbigård är också drabbad. Kuporna 1, 3 och 4 var döda och de övriga tre upplevde vi som svaga. Kuporna 2 och 6 kändes lätta, så de fick foder dagarna efter mötet. […]